trang chủ tin tức Những điểm mới về đăng ký, cấp biển số ô tô xe máy áp dụng từ 15.8

Những điểm mới về đăng ký, cấp biển số ô tô xe máy áp dụng từ 15.8

Bắt đầu từ hôm nay (15.8) việc đăng ký, cấp biển số ô tô xe máy sẽ có nhiều thay đổi, vì vậy chủ xe cần nắm rõ khi sử dụng cũng như mua bán, sang nhượng xe.

Sau một thời gian dài áp dụng những quy định cũ, bắt đầu từ hôm nay việc đăng ký, cấp biển số ô tô xe máy sẽ có nhiều thay đổi theo Thông tư 24/2023/TT-BCA (Thông tư 24) quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới do Bộ Công an ban hành, có hiệu lực từ ngày 15.8.

10 điểm mới về đăng ký, cấp biển số ô tô xe máy áp dụng từ 15.8 - Ảnh 1.

Bắt đầu từ hôm nay (15.8) việc đăng ký, cấp biển số ô tô xe máy sẽ có nhiều thay đổi

Theo đó, từ cách thức, thủ tục cho, đối tượng đăng ký xe cho đến việc mua bán, sang nhượng ô tô xe máy đều có những điểm mới liên quan đến biển số xe. Do đó, chủ xe cần nắm rõ khi sử dụng cũng như mua bán, sang nhượng xe. Dưới đây là 10 điểm mới về đăng ký, cấp biển số ô tô xe máy áp dụng từ 15.8, các chủ xe cần biết:

Biển số xe được cấp theo mã định danh

Từ trước đến nay, biển số ô tô xe máy thường được cấp theo xe. Tuy nhiên, theo khoản 3, điều 3, Thông tư 24 quy định bắt đầu từ hôm nay (15.8) biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (gọi là biển số định danh). Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định.

10 điểm mới về đăng ký, cấp biển số ô tô xe máy áp dụng từ 15.8 - Ảnh 2.

Từ hôm nay 15.8.2023 biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe

Điều 3, Thông tư 24 cũng nêu rõ, nếu chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân. Trường hợp chủ xe là người nước ngoài, biển số xe được quản lý theo số định danh do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp tổ chức, công ty sở hữu xe, biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức. Nếu chưa có mã định danh sẽ quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.

Các xe đã đăng ký biển số gồm 5 số trước ngày 15.8.2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số xe đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên được đăng ký xe

10 điểm mới về đăng ký, cấp biển số ô tô xe máy áp dụng từ 15.8 - Ảnh 3.

Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên thì được đăng ký xe

Theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và Thông tư 58/2020/TT-BCA đều không giới hạn về độ tuổi được đăng ký xe. Tuy nhiên, đến Thông tư 24 có hiệu lực từ hôm nay, quy định rõ độ tuổi đăng ký xe. Cụ thể, cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên thì được đăng ký xe. Trường hợp cá nhân từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi đăng ký xe thì phải được cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đồng ý và ghi nội dung "đồng ý", ký, ghi rõ họ tên, mối quan hệ với người được giám hộ trong giấy khai đăng ký xe.

Bán xe được giữ lại biển số cũ

Trước đây, khi mua bán, sang nhượng ô tô xe máy… biển số sẽ theo xe. Tuy nhiên, với quy định biển số xe được cấp theo mã định danh, bắt đầu từ hôm nay khi bán, sang nhượng xe cho người khác, chủ xe vẫn được giữ lại biển số để cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác.

10 điểm mới về đăng ký, cấp biển số ô tô xe máy áp dụng từ 15.8 - Ảnh 4.

Khi bán, sang nhượng xe cho người khác, chủ xe vẫn được giữ lại biển số để cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác, có hiệu lực từ hôm nay 15.8.2023

Cụ thể, khoản 7, điều 3, Thông tư 24 nêu rõ "trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình". Biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày thu hồi. Nếu quá thời hạn 5 năm chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

Được đăng ký, cấp biển số xe tại nơi tạm trú

Theo khoản 2 điều 3 Thông tư 24 của Bộ Công an quy định chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó; trừ trường hợp cá nhân, tổ chức trúng đấu giá biển số xe.

10 điểm mới về đăng ký, cấp biển số ô tô xe máy áp dụng từ 15.8 - Ảnh 5.

Người dân có thể làm thủ tục đăng ký xe tại nơi tạm trú mà không cần trở về địa phương nơi thường trú để đăng ký, kể từ ngày 15.8.2023

Như vậy, với quy định mới này từ ngày 15.8.2023, người dân hoàn toàn có thể làm thủ tục đăng ký xe tại nơi tạm trú mà không cần trở về địa phương nơi thường trú để đăng ký, cấp biển số xe.

Chuyển nơi cư trú phải làm thủ tục thu hồi nhưng được giữ biển số

Theo khoản 3, điều 6 Thông tư 24, kể từ ngày thay đổi địa chỉ trụ sở, nơi cư trú sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì chủ xe phải đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục cấp đổi hoặc thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (gọi chung là thủ tục thu hồi). Sau khi làm thủ tục thu hồi, chủ xe phải làm thủ tục di chuyển xe tại cơ quan đăng ký xe nơi mình chuyển đến.

10 điểm mới về đăng ký, cấp biển số ô tô xe máy áp dụng từ 15.8 - Ảnh 6.

Khi chuyển địa chỉ cư trú, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi để đổi lại giấy đăng ký xe nhưng vẫn được giữ lại biển số cũ

Tuy nhiên, thay vì thay đổi biển số xe theo tỉnh, thành phố như trước đây, từ ngày 15.8.2023 chủ xe vẫn có thể giữ lại biển số khi thay đổi địa chỉ trụ sở, nơi cư trú sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác. Nội dung này được quy định tại khoản 8, điều 3, Thông tư 24. Như vậy, khi chuyển địa chỉ cư trú, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi để đổi lại giấy đăng ký xe nhưng vẫn được giữ lại biển số cũ.

 

Không nộp phạt giao thông, người vi phạm không được đăng ký xe

Không nộp phạt giao thông, người vi phạm không được đăng ký xe là một trong những quy định mới đáng chú ý của Thông tư 24. Cụ thể, theo khoản 15, điều 3 của Thông tư 24: "Tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự, an toàn giao thông, không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì chưa giải quyết đăng ký xe. Sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì được đăng ký xe theo quy định.

Như vậy, từ hôm nay nếu điều khiển phương tiện bị phạt nguội và không nộp phạt giao thông đúng thời gian quy định, người vi phạm sẽ không được giải quyết thủ tục đăng ký xe khác.

Được sử dụng VNeID thay cho Căn cước công dân (CCCD) khi đăng ký xe

10 điểm mới về đăng ký, cấp biển số ô tô xe máy áp dụng từ 15.8 - Ảnh 7.

Có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc xuất trình CCCD, hộ chiếu

Từ hôm nay, việc đăng ký xe cũng sẽ bắt đầu được số hóa. Hồ sơ đăng ký xe bao gồm: Giấy khai đăng ký xe; giấy tờ của chủ xe và giấy tờ của xe. Trường hợp chủ xe là công dân Việt Nam, có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc xuất trình CCCD, hộ chiếu. Nếu chủ xe là tổ chức cũng có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công.

Kê khai đăng ký xe được hỗ trợ trên cổng dịch vụ công

Cùng với việc được sử dụng VNeID, từ ngày 15.8.2023 việc kê khai đăng ký xe sẽ được thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an (gọi chung là cổng dịch vụ công). Cụ thể, chủ phương tiện sử dụng mã hồ sơ đã kê khai trên cổng dịch vụ công để làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan công an. Trường hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ công do không có dữ liệu điện tử hoặc lỗi kỹ thuật thì chủ xe có thể kê khai làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Rút ngắn thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời

Trước đây, giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị thời hạn sử dụng tối đa 30 ngày. Tuy nhiên, từ hôm nay thời hạn này sẽ bị rút ngắn lại. Cụ thể, theo quy định tại điều 22, Thông tư 24 giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị sử dụng 15 ngày và được gia hạn một lần tối đa không quá 15 ngày. Khi thực hiện gia hạn, chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe tạm thời trên cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Ô tô được cấp 1 biển ngắn và 1 biển dài

10 điểm mới về đăng ký, cấp biển số ô tô xe máy áp dụng từ 15.8 - Ảnh 8.

Bắt đầu từ ngày 15.8.2023, xe ô tô được gắn 2 biển số, trong đó có 1 biển số kích thước ngắn và 1 biển số kích thước dài

(Theo thanhnien.vn)