trang chủ tin tức Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký, biển số xe mới nhất năm 2023

Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký, biển số xe mới nhất năm 2023

Người dân khi bán xe từ sau 15/8/2023 sẽ phải làm thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số theo quy định mới nhất tại Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Thông tư 24/2023/TT-BCA đã chính thức có hiệu lực tại Việt Nam kể từ ngày 15/8/2023 với nhiều quy định mới trong quản lý biển số, áp dụng biển số định danh chủ xe. Nhiều điểm mới mà người dân cần lưu ý để tránh vướng mắc khi làm các thủ tục liên quan.

Những trường hợp phải thu hồi Giấy đăng ký, biển số xe mới nhất năm 2023

Chi tiết thủ tục thu hồi Giấy đăng ký, biển số xe mới nhất năm 2023 sau khi áp dụng biển số định danh  - Ảnh 1.

Nhiều trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số. Ảnh Khải Phạm.

Căn cứ Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA , những trường hợp sau sẽ phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số theo đúng quy định bao gồm:.

1. Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

2. Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

3. Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

4. Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.

5. Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

6. Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.

7. Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.

8. Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Trong những trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số sau khi áp dụng biển số định danh thì việc chuyển nhượng, sang tên, đổi chủ được thực hiện nhiều nhất. Quy định mới cũng khiến người dân gặp khúc mắc, mất thời gian hơn khi sang tên đổi chủ.

Chi tiết thủ tục thu hồi Giấy đăng ký, biển số xe mới nhất năm 2023 sau khi áp dụng biển số định danh

Theo hướng dẫn của cán bộ đăng ký xe, người dân sẽ phải chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo các bước sau: 

Chi tiết thủ tục thu hồi Giấy đăng ký, biển số xe mới nhất năm 2023 sau khi áp dụng biển số định danh  - Ảnh 3.

Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký, biển số xe mới nhất năm 2023. Ảnh Khải Phạm.

Bước 1: Khai trên cổng dịch vụ công quốc gia, chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tuyến.

Bước 2: Đến trực tiếp cơ quan đăng ký xe để kế khai Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe.

Bước 3: Nộp Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư 24/2023/TT-BCA kèm 2 bản chà số máy, số khung xe.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, người dân sẽ phải chờ hai ngày làm việc mới được giải quyết hồ sơ. Sau đó, làm thủ tục đăng ký, cấp lại biển số như bình thường trong vòng 7 ngày làm việc.

Trường hợp xe bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe hoặc mất cả giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, chủ xe phải có: Đơn trình bày rõ lý do bị mất. Lập 02 bản thông báo mất giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe, ghi rõ họ tên, địa chỉ chủ xe, số máy, số khung, nhãn hiệu, loại xe (01 bản niêm yết công khai tại trụ sở, 01 bản lưu trong hồ sơ xe); thông báo trên hệ thống đăng ký, quản lý xe. 

Sau 30 ngày nếu không có khiếu nại, tố cáo thì giải quyết thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe.

(Theo danviet.vn)