trang chủ tin tức Chính thức thay đổi điều kiện của xe tập lái từ 1-11

Chính thức thay đổi điều kiện của xe tập lái từ 1-11

Nghị định 70/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung 1 số văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ đã thay đổi điều kiện của xe tập lái, đồng thời quy định mới về cấp Chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

Nghị định 70/2022 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP về xe tập lái tại các sơ sở đào tạo lái xe.

 

Đó là, có xe tập lái các hạng thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ sở đào tạo lái xe (quy định mới bổ sung); được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái;

 

Trường hợp cơ sở đào tạo có dịch vụ sát hạch lái xe, căn cứ thời gian sử dụng xe sát hạch vào mục đích sát hạch, được phép sử dụng xe sát hạch để vừa sát hạch lái xe, vừa đào tạo lái xe nhưng số lượng xe sát hạch dùng để tính lưu lượng đào tạo không được quá 50% số xe sát hạch sử dụng để dạy lái.

 

Ngoài ra, Nghị định 70/2022 còn bãi bỏ các quy định xe tập lái phải thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo lái xe; Có thể sử dụng xe hợp đồng thời hạn từ 1 năm trở lên với số lượng không vượt quá 50% số xe sở hữu cùng hạng tương ứng của cơ sở đào tạo đối với xe tập lái các hạng B1, B2, C, D, E;

 

Xe tập lái hạng FC có thể sử dụng xe hợp đồng với thời hạn và số lượng phù hợp với nhu cầu đào tạo. Riêng xe hạng B1, B2 có số tự động được sử dụng xe hợp đồng.

 

Nghị định 70/2022/NĐ-CP của Chính phủ đã thay đổi điều kiện của xe tập lái

 

Bên cạnh nội dung trên, Nghị định 70/2022 còn quy định mới về cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

 

Về trình tự, cách thức thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ, cơ sở đào tạo có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Đường bộ Việt Nam (thay vì Tổng Cục Đường bộ Việt Nam).

 

Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận ngay hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn trực tiếp cho cơ sở đào tạo đã nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ;

 

Với trường hợp nộp qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, phải có văn bản hướng dẫn cho cơ sở đào tạo đã nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ.

 

Mặt khác, Nghị định 70/2022/NĐ-CP còn bổ sung thêm quy định, trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 2 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở đào tạo kê khai và nộp hồ sơ, phải có văn bản hướng dẫn cho cơ sở đào tạo đã nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ.

 

Cục Đường bộ Việt Nam tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, cấp chứng chỉ cho từng học viên (có kết quả thi đạt yêu cầu) có tên trong Tờ trình của cơ sở đào tạo; trường hợp không cấp chứng chỉ, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

 

Việc trả chứng chỉ được thực hiện tại Cục Đường bộ Việt Nam hoặc thông qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.

 

Nghị định trên có hiệu lực thi hành 1-11-2022.

(Theo xehay.vn)